Periodická zpráva o bezpečnosti léčivého přípravku

(PSUR) 

Nabízíme kompletní vypracování periodických zpráv o bezpečnosti léčivých přípravků dle nastaveného harmonogramu nebo na požádání

Databáze nežádoucích ůčinků

Nabízíme správu nežádoucích účinků s využitím MedDRA kódování a přístupem do EudraVigilance