Léčivé přípravky

Odborné informace o léčivých přípravcích, jejichž držitelem registračního rozhodnutí je společnost Dema Consult s.r.o.

Seznam léčivých přípravků

(List of products)

Česká republika 

V současnosti nejsou v České republice registrovány žádné produkty.

 

Slovensko 

V současnosti nejsou na Slovensku registrovány žádné produkty.

 

Rakousko

Olanzapine
AT-PIL-Olanzapin5mgl_2017-01
AT-PIL-Olanzapin10mg_2017-01
AT-PIL-Olanzapin15mg_2017-01
AT-PIL-Olanzapin20mg_2017-01

 

Německo

Olanzapine
DE-PIL-Olanzapin AbZ 5 mg_25.11.16
DE-PIL-Olanzapin AbZ 10 mg _25.11.16
DE-PIL-Olanzapin AbZ 15 mg_25.11.16
DE-PIL-Olanzapin AbZ 20 mg_25.11.16

 

Finsko

Olanzapine
FI-PIL-Olanzapin ratiopharm 5mg 10mg 15mg 20mg_03.01.2017


Nepřetržitá služba pro příjem hlášení nežádoucích účinků léčivých přípravků:

(Continuous service for receiving reports of adverse reactions to medicinal products)

MUDr. Kateřina Nerušilová 
Slunná 16, 617 00 Brno
Česká republika 

Tel. : +420 534 008 119 
Fax : +420 545 233 606 
E-mail: office@demacon.cz